U dospívajících chlapců v USA je vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění zánětu myokardu | Mgr. Eva Gajdošík – culinary and home styling

Úvod Blog U dospívajících chlapců v USA je vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění zánětu myokardu

U dospívajících chlapců v USA je vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění zánětu myokardu

Autor: Zachary Stieber, 10. září 2021
Zdroj: Epochtimes.com

Nejnovější vědecké výsledky prokázaly, že dvě hlavní vakcíny používané ve Spojených státech proti onemocnění COVID-19 můžou být častějším důvodem hospitalizace dospívajících chlapců v nemocnici, než hospitalizace se zdravotními komplikacemi způsobenými COVID-19.

Vědci, kteří vycházeli z údajů amerického zdravotního systému pro hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) zjistili, že míra srdečních příhod u chlapců ve věku od 12 do 15 let (bez dosud vážnějších zdravotních obtíží) byla po druhé dávce Pfizer-BioNTech nebo Moderna COVID-19 až 6ti násobně vyšší než samotné riziko hospitalizace kvůli onemocnění COVID-19.

Chlapci ve věku 16 až 17 let bez dosud známých vážnějších zdravotních komplikací také častěji trpěli  horšími průběhy vedlejších účinků po druhé dávce vakcíny, která je postavena na technologii messenger RNA (mRNA), než jsou zdravotní následky po nákaze (prodělání) COVID-19.

Pfizer a Moderna jsou nejpoužívanější vakcínou proti onemocnění COVID-19 ve Spojených státech. Pfizer je jediný, který byl schválen regulátory léčiv a jediný, který se používá u dětí ve věku 12 až 17 let.

Více než 8 z 10 nežádoucích účinků, které způsobí srdeční onemocnění (CAE – cardiac adverse event), má za následek hospitalizaci.

vaccination-2722937_1920

Vědci pod vedením Dr. Tracy Hoega, epidemiologa z Kalifornské univerzity v Davisu také uvedli, že ze získaných dat vyplývá, že chlapci ve stejné věkové kategorii budou po očkování pravděpodobně méně častěji potřebovat nemocniční péči, trpí-li alespoň jednou zdravotní komplikací nebo závažným onemocněním např. ledvin, a že mladé dívky jsou mnohem méně ohroženy zánětem srdce nebo jinou srdeční příhodou.

Vědci vycházeli z dat poskytnutých VAERS v období od 1. ledna do 18. června mezi dospívajícími ve věku od  12 do 17 let, kteří byli očkováni mRNA proti COVID-19. Zkoumané symptomy zahrnovaly bolest na hrudi a tři možné varianty zánětu srdečního svalu - myokarditidu, perikarditidu a myoperikarditidu, přičemž vyhledávacím kritériem bylo slovo „troponin“. Tuto podmínku splnilo celkem 276 hlášení, z nichž 18 bylo vyloučeno neboť u nich nebylo objektivně prokázáno zvýšení  troponinů (bílkoviny, které se podílí na regulaci svalové kontrakce, fungují jako marker akutních srdečních onemocnění – pozn. překladatele).

Všechny hlášené případy, až na jeden, byly po očkování Pfizerem.

Vyhledávací kritérium na základě troponinu bylo širší, což vedlo k 2,5krát vyšším hodnotám  postvakcinačních následků mezi chlapci ve věku 12 až 15 let oproti údajům, které vědcům poskytla Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ta zahrnovala statistiku pravděpodobného vzniku srdečného onemocnění, která vycházela pouze ze symptomu bolesti v hrudi.

U chlapců bez dosavadních zdravotních potíží je šance na srdeční příhodu nebo na hospitalizaci z důvodu srdečního onemocnění po druhé dávce očkování mRNA podstatně vyšší než jejich 120denní riziko hospitalizace z důvodu COVID-19, a to i v době, kdy je rizikovost nákazy tímto onemocněním nejvyššíDlouhodobé následky zánětu srdečního svalu ve spojitosti s očkováním ještě nejsou dostatečně známé a měly by být podrobeny dalšímu zkoumání,“ uzavřeli vědci ve své studii, která je dosud dostupná na serveru medrxiv.

Vědci uzavřeli, že Spojené státy by mohly následovat příklad z jiných zemí jako je Německo a Norsko, které neočkují zdravé dětí proti onemocnění COVID-19, u nichž je riziko vzniku srdečního onemocnění po překonání nemoci COVID-19 nízké.

Další možnou variantou je doporučení pouze jedné dávky vakcíny postavené na principu messengerové RNA.

„Hledáme drobné rozdíly v rizikovosti mezi muži a ženami, který začíná přibližně kolem věku 6 let,“ napsala na Twitteru Allison Krug, epidemioložka společnosti Artemis Biomedical Communications, která byla jednou z výzkumnic.

Vinay Prasad, docent medicíny na Kalifornské univerzitě v San Francisku, který se na studii rovněž podílel, popsal studii jako „bombastický nález“, který podpoří dřívější úvahy o riziku vzniku zánětu srdce v důsledku očkování v mladém věku.

Existují ale i tací, kteří zpochybňují zjištění vyplývající ze studie, např. dr. Frank Han, kardiolog ze státu Illinois, který tvrdil, že případy myokarditidy lze potvrdit pouze pomocí MRI (magnetická rezonance – poznámka překladatele).

„Proč používáme výsledky MRI pro stanovení myokarditidy? Abychom se vyhnuli nechtěné diagnostice každého troponinově pozitivního teenagera s myokarditidou. Troponin uvolňujete i pouhým cvičením,“ napsal na Twitter.

CDC, jako přední americká zdravotní agentura uvedla, že nebude komentovat ani měnit svou současnou politiku na základě externích studií (neprovedených samotnou agenturou CDC).

CDC na začátku tohoto roku hlásila vyšší než očekávanou míru myokarditidy u očkované mládeže. V  minulém měsíci CDC uvedla, že data do 18. srpna ukazují mnohem vyšší než očekávané případy myoperikarditidy po druhé dávce vakcín mRNA COVID-19. Například u chlapců ve věku 12 až 15 let bylo 117 případů, přičemž se očekávalo, že jich nebude více než pět.

Dr. John Su, který je součástí pracovní skupiny zabývající se následky očkováním COVID-19 v CDC, řekl, že agentura provádí podrobnější zkoumání dlouhodobějších následků u osob trpících zánětem srdce po podání vakcíny proti COVID-19.

Dr. Nicola Klein z Kaiser Permanente Vaccine Study Center zveřejnila data týkající se postvakcinačního zánětu srdce z Vaccine Safety Datalink, databáze CDC a dalších devíti zdravotnických skupin, včetně pěti zařízení Kaiser Permanente. Tato data také ukázala reálně častější (než očekávané) případy nežádoucích účinků mezi mládeží po očkování.

CDC však i nadále doporučuje dvě dávky vakcíny proti COVID-19 a prezident Joe Biden ve čtvrtek vyzval rodiče, aby nechali očkovat své děti.

„Známá rizika v důsledku onemocnění COVID-19 a s ním souvisejících případných závažných komplikací (dlouhodobé zdravotní problémy, hospitalizace, smrt), vysoce převažují nad potenciálními riziky vzácné nežádoucí reakce na očkování, včetně možného rizika myokarditidy nebo perikarditidy,“ uvádí CDC na svém webu.

Poradní orgány agentury doporučují, že u lidí, u nichž se po úvodní dávce vakcíny mRNA vyvinula myokarditida nebo perikarditida, by se mělo „odložit podání druhé dávky“, dokud nebudou k dispozici další údaje o bezpečnosti.

Podle posledních dostupných údajů má většina případů myokarditidy za následek pouze krátkou hospitalizaci. Podle amerických úřadů nebyla mezi těmito případy potvrzena žádná úmrtí.

Některé země doporučují, aby děti plošně dostaly vakcínu proti onemocnění COVID-19, ačkoli existují odlišnosti mezi dětmi s vážnými zdravotními problémy nebo bez nich.

Britský výbor pro očkování a imunizaci například doporučuje, aby zdravé děti v současné době nedostaly vakcínu proti COVID-19, dokud nebudou k dispozici další údaje o bezpečnosti a účinnosti.

Přínosy nepřevažují nad riziky, uvedl poradní orgán agentury v červenci a citoval zprávy o postvakcinačními následky souvisejícími se zánětem srdce.

Očkování Pfizerem i Modernou byly v létě ve Spojených státech pozastaveno, a to po varování amerických lékových regulátorů, že se množí případy vedlejších účinků vakcinace spojených se zánětem srdce.

Vakcína Pfizer Comirnaty, která zatím není k dispozici, je schválena pro osoby ve věku 16 let a starší a má povolení pro nouzové použití pro děti od 12 do 15 let.

Pro tuto populaci nejsou povoleny žádné jiné vakcíny.

Zachary Stieber, Zdroj: Epochtimes.com

Zachary Stieber se zabývá americkými zprávami, včetně politiky a soudních případů. Začínal v The Epoch Times jako reportér metra v New Yorku.

Děkuji za Vaše hlasy a podporu

Děkuji za Vaše hlasy a podporu ve volbách do Poslanecké sněmovny 8.-9. října 2021. Hnutí VOLNÝ blok se bohužel do parlamentu neprobojovalo.

Na podrobnější zhodnocení volebního výsledku je ještě čas. V rámci VOLNÉHO bloku jsme za Zlínský kraj dosáhli druhého nejlepšího výsledků v České republice. Hned po Moravskoslezském kraji, který je baštou lídra Lubomíra Volného. 

Považuji za úspěch, za který děkuji svým voličům, i nejvyšší počet preferenčních hlasů z naší kandidátky. Děkuji všem svým parťákům ze Zlínského kraje, kteří přispěli k výsledku. Bohužel to nestačilo. 

Vaše Eva Gajdošík