Interpretace tzv. další vlny Covid-19 | Mgr. Eva Gajdošík – culinary and home styling

Úvod Blog Interpretace tzv. další vlny Covid-19

Interpretace tzv. další vlny Covid-19

Je třeba si dávat pozor na současnou i budoucí interpretaci nástupu tzv. "další vlny COVIDU-19". Nakažených očkovaných osob může být ve skutečnosti mnohem více.

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jednani-zdravotniho-vyboru-koronavirus-vojtech-protilatky-plaga-skoly.A210908_103240_domaci_kop

V samotném článku je uvedeno, cituji: "Podle aktuálních čísel v úterý přibylo 588 nakažených koronavirem, jde o nejvyšší denní nárůst od 25. května. Mezi nakaženými je 75 až 80 procent neočkovaných. Což znamená, že se nákaza šíří i mezi očkovanými, kteří cíleně testováni nejsou, pokud nejsou vytrasováni či nejsou natolik nemocní, že vyhledají lékaře."

Jak víme z praxe, očkované osoby nejsou téměř vůbec testované, protože testování při návštěvě zařízení poskytujících služby (kadeřnictví, solária, restaurace), při cestách do zahraničí a po návratu do ČR, účast kulturních a sportovních akcí apod. u očkovaných osob není vyžadováno. Proto tzv. "další vlna" bude tendenčně dávána za vinu neočkovaným osobám, protože poměr neočkovaných testovaných je k očkovaným testovaným extrémně vychýlen.

Nicméně, z čistých čísel vyplývá, že při celkovém počtu 588 nakažených v úterý 7.9.2021, bylo 101 očkovaných a 487 neočkovaných. Podle posledních statistik je z testování a priori vyloučeno 5 805 034 lidí, tedy 62,2 % již proočkovaných lidí starších 12 let. Výjimku tvoří ti, kteří jsou dle článku vytrasováni nebo u nich nákazu zjistí při návštěvě zdravotnického zařízení lékař. Klíčová otázka tedy zní, kolik procent z celkové populace očkovaných lidí /5 805 034/ bylo v úterý otestováno?

Budeme vycházet ze skutečnosti, že celkem bylo otestováno 70 754 lidí. Kdybychom uvažovali, že z celkového počtu otestovaných bylo například 10 000 lidí očkovaných (což je pravděpodobně velmi vysoké číslo), pak bychom za úterý měli skutečné číslo, uvádějící počet nakažených očkovaných osob mnohonásobně vyšší. Hypoteticky by tak bylo v úterý otestováno o 90 000 osob více (o tolik by se vzhledem k poměru dosavadně očkovaných vs. neočkovaných číslo zvýšilo) a při 101 nakažených očkovaných na 10 000 očkovaných lidí by bylo o 909 nakažených očkovaných více, celkem tedy  1 497 osob. Což by znamenalo, že počet očkovaných nakažených by byl takřka 61 procent. Pouze 39 procent nakažených osob by připadalo na testované neočkované. 

Byla bych ráda, kdyby dostupná úterní statistika počtu osob s pozitivním nálezem COVID-19 byla upřesněna údajem o podílu testovaných očkovaných k celkovému počtu testovaných lidí. 

 

Děkuji za Vaše hlasy a podporu

Děkuji za Vaše hlasy a podporu ve volbách do Poslanecké sněmovny 8.-9. října 2021. Hnutí VOLNÝ blok se bohužel do parlamentu neprobojovalo.

Na podrobnější zhodnocení volebního výsledku je ještě čas. V rámci VOLNÉHO bloku jsme za Zlínský kraj dosáhli druhého nejlepšího výsledků v České republice. Hned po Moravskoslezském kraji, který je baštou lídra Lubomíra Volného. 

Považuji za úspěch, za který děkuji svým voličům, i nejvyšší počet preferenčních hlasů z naší kandidátky. Děkuji všem svým parťákům ze Zlínského kraje, kteří přispěli k výsledku. Bohužel to nestačilo. 

Vaše Eva Gajdošík