Tradice a víra | Mgr. Eva Gajdošík – culinary and home styling

Úvod Tradice a víra

Tradice a víra

V souvislosti se slovem, s pojmem tradice,musím zavzpomínat na moje gymnaziální studia a na hodiny latiny.

Slovo tradice totiž pochází z latinského slova “traditio”. Toto slovo vzniklo spojením dvou slov a to slova trans (přes) a slova dare (dávat).

Tradice je z tohoto pohledu kulturní dědictví, které se předává z generace na generaci. Můžeme sem zařadit vše od morálních pravidel, rituálů, umění až po tradiční recepty na přípravu jídel.

Mgr. Eva Gajdošík, číslo 2 ve Zlínském kraji

Tradice mohou být jak světské, tak náboženské .

V náboženských tradicích je vidět silný prvek víry.

Víra je motivací, je prvkem, který v nás probouzí sílu žít. Samozřejmě, víra je základem každého náboženství.

My jsme dnes v situaci, kdy pozorujeme a také pociťujeme sami na sobě snahy připravit nás o tradice a také o naši víru. Jsou zde snahy o to, aby naše kořeny, naše tradice a víra byly přerušeny, aby naše děti ztratily kontakt s tím, co určuje specifiku našeho národa.

Nesmíme dopustit, aby došlo k tomu, že zapomeneme na to, odkud jsme vyšli, co nás provází po staletí, co nás sebeurčuje.

Naše tradice a víru nesmíme opustit!

Preference VOLNÉHO bloku rostou. Podpořte VOLNÝ blok ve volbách 8. a 9. října ve Zlínském kraji!

Podle průzkumu od SANEP z 13. září 2021 by VOLNÝ blok volilo 2,4 % voličů. SANEP svůj průzkum dokonce uvedl slovy Nejvíce nespokojené voliče přitahuje hnutí Volný Blok. 

Zaujal vás volební program VOLNÉHO bloku? Podpořte jej ve volbách 8. a 9. října a pošlete jeho zástupce bojovat za vaši svobodu!